HR OUTSOURCING

HR OUTSOURCING – VÝBEROVÝ PROCES

Výhody:
 • efektívne riešenie – cost saving
 • práve vtedy, keď to potrebujete
 • odpadá potreba školiť a najímať ľudí 
 • nenakupujete nový software, technológie
 • v mene Vašej spoločnosti
 • zlepšenie PR a image klienta            
Poskytujeme našim klientom:
 • pracovníkov preverených výberovým procesom
 • projekt, službu podľa požiadaviek a situácie klienta
 • odbornosť, kompetencie, vedomosti
 • následný servis, podporu po dodaní služby
 • individuálny prístup
 • jasné podmienky a garancie 

Kontaktujte nás so žiadosťou o osobné stretnutie e-mailom alebo zavolajte.

ZAHRANIČNÉ PROJEKTY

Pre spoločnosti, ktoré sa rozhodli rozšíriť podnikanie za hranice SK, otázka personálneho obsadenia nemusí byť prekážkou. Realizovali sme výberové procesy pre nášho klienta v 6-tich krajinách EU.

MANAGMENT ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Odpovieme na otázky alebo poskytneme riešenia v týchto oblastiach HR:
 • Personál je kapitál, ktorý môže hodnotu firmy podstatne zvýšiť alebo aj znížiť.
 • Predvídateľnosť ľudí a poriadok. 
 • Optimálny stav zamestnancov a vhodná organizačná štruktúra.
 • Pracovné postupy, náplne práce, definície rolí, smernice.
 • Spravodlivý hodnotiaci a odmeňovací systém.
 • Efektívne plánovanie výkonov ľudí na všetkých pracovných miestach.
 • Výber a nábor zamestnancov.
 • Nefinančné odmeňovanie.
 • Etika a morálka zamestnancov.
 • Budovanie lojality u zamestnancov.
 • Motivácia.
 • Vzťahy na pracoviskách.
 • Zvyšovanie odbornosti a zručnosti ľudských zdrojov.  
 • Manažérske kompetencie riadiacich pracovníkov.
 • Spoľahlivosť, dôvera, delegovanie.

Kontakty:
E-mail: jendruchova@sirah.sk
Mobil: +421904549039