LAO TZU (Lao-c)

„Watch your thoughts; They become words. Watch your words; They become actions. Watch your actions; They become habits. Watch your habits; They become character. Watch your character; It becomes your destiny.“ Lao-c čínsky filozof (604 pred n.l.), patrí k najväčším mysliteľom ľudstva

Múdrosť od Lee Iacocca

„Nakoniec sa všetky podnikateľské aktivity dajú zhrnúť do troch slov: ľudia, produkt a zisky.  Ak nemáte dobrý tím ľudí, neurobíte žiadne zázraky ani so zvyšnými dvomi.“                     
      Lee Iacocca – jeden z najvýznamnejších manažérov automobilového priemyslu (Ford, Chrysler)